Grunntanke

Grunntanken er å nyttiggjøre oss det arealet vi har på gården på en slik måte at jorda blir av en bedre kvalitet etter hvert som vi dyrker. Vi vil ta vare på mikroorganismene i jorda, som igjen vil gi oss bedre avlinger og en mer bærekraftig måte å drive jordbruk på. Vi interesserer oss for regenerativt landbruk og lærer stadig noe nytt. En etisk produksjon av både kjøtt og grønt er viktig for oss.

Om de animalske produktene våre skal bli av god kvalitet, må dyrevelferden stå i høysetet. Alle dyrene våre har rene, tørre og trekkfrie steder å være. God tilgang på rent vann og fôr er en selvfølge. Vi ønsker å spille på dyrenes naturlige levesett, og har derfor både bur og ”krypinn” i størrelser som dyrene finner trygge og naturlige.