Kaniner

Produskjonsdyrene som vi har på gården er ganske annerledes enn en vanlig kosekanin. Rasen som vi har mest av heter New Zealand Red og de største dyrene veier over 5 kg. Rasen er en mellomstor rase som egner seg godt for den produksjonen som vi har på gården. Et vanlig løp for en kanin hos oss ser slik ut:

  • Unnfangelse
  • Født etter ca 32 dager
  • I fødekassen, hvor mor har fri tilgang, i 4 uker
  • Fire uker til sammen med mor
  • Når de er 8 uker flyttes ungene sammen over i store bur eller binger
  • Skiller gutter og jenter i uke 12 (noen ganger slakter vi guttene på uke 12)
  • Når de er 16 uker gammel veier de ca 3 kg og blir slakter på vårt eget gårdsslakteri