Beitehøns

BeitehønsI mai 2021 flytter 500 beitehøns inn på gården. Hønene flyttes rundt på beitet på åkeren i sommerhalvåret og spiser innsekter og grass, i tillegg til soyafritt og økologisk kraftfôr. Vinterhalvåret flytter de inn i drivhuset på gården, hvor de har god plass gjennom vinteren.

Vi bytter ut hønseflokken ca en gang i året. Hønene som skal skiftes ut slaktes på gårdens godkjente gårdsslakteri, slik at ingen ressurser går til spille. Våre gårdsslaktede høner vil være tilgjengelig fra ca juni 2022.

Hønene skal faktisk aldri reise utenfor kommunen, fra de ble klekket i Skogn, til de ble flyttet til Høgaunet hvor de skal leve fra uke 16 til de blir slaktet på gården.

Vi satser på småskalaproduksjon og direktesalg, gjennom gårdsutsalg, Reko-ringer (fra Trondheim til Steinkjer) og Høna og egget. Ta kontakt hvis du lurer på hvordan du kan få kjøpe våre produkt.