Beitehøns og egg

Egg og beitehønsI 2020 kom de første hønene til gården. Det var en liten prøveproduksjon med 15 høner, som gav oss muligheten til å teste ut konteptet beitehøns.

Beitehøns er en produksjonsform hvor hønene får gå ute i sommermånedene. Hønene bor i eggmobiler, flyttbare hønsehus med verpekasser og vaglepinner. I tillegg har de en innhegning rundt eggmobilen slik at hønene før stor plass. Eggmobilene og innhegningene flyttes ca annenhver dag. Dette gir hønene nytt og friskt beite, hvor de kan finne innsekter, gress og løvetann, som igjen gir nydelige egg som er mettet med gode næringsstoffer. I tillegg til det som hønene finner på åreren, får de også det de trenger av soyafritt og økologisk kraftfôr og friskt vann.

I vinterhalvåret flytter hønene inn. Da får de bo i drivhuset på gården, men rikelig god plass. Da flyttes fokuset fra flytting av eggmobiler til tilrettelegging av naturlig dyreadferd innendørs. Først får hønene gå løs på restene av årets grønnsaksproduksjon og deretter får de gå i dypstrø og produsere kompost som vi igjen kan bruke i grønnsaksproduksjonen.

Vi bytter ut hønseflokken ca en gang i året. Hønene som skal skiftes ut slaktes på gårdens godkjente gårdsslakteri, slik at ingen ressurser går til spille. Våre gårdsslaktede høner vil være tilgjengelig fra ca juni 2022.

Vi satser på småskalaproduksjon og direktesalg, gjennom gårdsutsalg, Reko-ringer (fra Trondheim til Steinkjer) og Høna og egget. Ta kontakt hvis du lurer på hvordan du kan få kjøpe våre produkt.