Kompetanseprogram for hold og slakt av haredyr

Kompetanseprogram for hold og slakt av haredyr

Vi kan endelig tilby et kompetanseprogram for hold og slakt av haredyr, som er godkjent av Mattilsynet. Etter å ha gjennomført kurset og bestått sluttprøven, vil du få den formelle kompetansen som kreves i animaliehygieneforskriften § 10.

Kurs 3. og 4. november

 • Fredag, kl 10:00-17:30
 • Lørdag, kl 09:00-16:00
 • Kursinnhold
  • Hold, fôring og stell
  • Normal anatomi, fysiologi og atferd
  • Unormal atferd og patologiske forandringer  
  • Korrekte metoder for håndtering, bedøvelse og avliving av dyr
  • Slaktebehandling og hygiene ved håndtering, lagring og transport mv. av kjøtt
  • Bestemmelser om dyrevern og næringsmiddelhygiene og administrative forhold
  • Omvisning og demonstrasjon i slakteriet
  • Omvisning i kaninfjøset på gården
  • Avsluttende prøve
 • Forhåndskrav
  • Gjennomføre e-læringskurs fra Animalia (Hygieneopplæring – fjørfe, eller Hygiene opplæring – kjøtt) med tilhørende sluttprøve og kursbevis. Mer informasjon kommer etter påmelding.
 • Påmeldingsfrist: 20. oktober
 • Min/maks deltakere: 2-10
 • Pris: 11 999,- (11 279,- til Høgaunet gård og 720,- for kurset hos Animalia)

Vi anbefaler alle om å kontakte din lokale kommune, Innovasjon Norge og/eller Kompetansenettverk for lokalmat for å finne støtteordninger til å delta på kurset.